Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - AGRIBANK

Chủ tài khoản: Lê Thị Quyết

Số tài khoản: 3503205080723

Chi nhánh: Bá Thước - Thanh Hóa

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: Lê Thị tâm

Số tài khoản: 0781000491060

Chi nhánh: Thanh Hóa